Νέα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου η Βούλα Πολίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου εξελέγη η κ Πολίτη Ακριβούλα.
Της ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο της.
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας
Η αντίδραση της νέας Προέδρου στα ΜΚΔ:
Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μεγανησίου, Παύλο Δαγλα, για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τους συναδέλφους που με στήριξαν. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια αυτής της θέσης.
Ακριβούλα Γ. Πολίτη