Ανακοίνωση «Μεγανήσι για Όλους» για την χαμηλή θέση του Δήμου Μεγανησίου μετά από δημοσιονομικούς ελέγχους.