Απονομή επαίνου επιτυχόντων σε ΑΕΙ το 2023 από την Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας