Οι σημαντικότερες αλλαγές του νόμου για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.