Γιώργος Κονιδάρης (Σκάλτσας).«Ο τελευταίος Μεγανησιώτης ξυλογλύπτης»