Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

10/4/2013

Δείτε την ανακοίνωση για την επαναδημοπράτηση του

εργου «Διευθετήσεις Ομβρίων»  ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πηγή:Δήμος Μεγανησίου