Αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε αποσπάσματα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (ενημέρωση Δημάρχου για τον Περιφερειακό, το Ελαιοτριβείο, τον ΣΜΑ)