Νέα δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ

ΙΟΝΙΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ Ν.Ε.

Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01/05/2013

ΝΥΔΡΙ: 07.00- 12.15- 14.00-17.00

ΣΠΗΛΙΑ: 07.45-12.40-17.25

ΒΑΘΥ: 07.30-14.30

Ειδικά για τις μέρες των γιορτών η Εταιρία ανακοίνωσε τα εξής δρομολόγια:

Μ.ΠΕΜΠΤΗ-Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΥΔΡΙ: 07.00-12.15-14.00-17.00-19.00

ΒΑΘΥ: 07.30-14.30

ΣΠΗΛΙΑ: 07.45-12.40-17.25-19.25

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

ΝΥΔΡΙ: 09.00-16.30

ΒΑΘΥ: 09.30

ΣΠΗΛΙΑ: 16.55

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

ΝΥΔΡΙ: 07.30-15.30-17.00

ΒΑΘΥ: 08.00-16.00

ΣΠΗΛΙΑ: 08.15-16.15-17.25

Από την Τρίτη του Πάσχα ισχύον τα κανονικά δρομολόγια.