Γενική Συνέλευση και Εκλογές Πολιτιστικού Συλλόγου Επτανησίων Γαλατσίου

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εφορευτικής επιτροπής του Συλλόγουμας.

Όπως πάντα και αυτή τη φορά τη Γενική μας Συνέλευση διέκρινε η τάξη και ο πολιτισμός.

Πρόεδρος και Γραμματέας ορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων στην Γ.Σ  ο κ. Κώστας Θειακός και ο κ. Μελάνθιος Γαστεράτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε στα μέλη του την μέχρις και σήμερα δουλειά του.

 Ομόφωνα εγέννετο αποδεκτός ο Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ, όπου παρουσίασαν ο  Πρόεδρος κ.Γιάννης Ζαβιτσάνος και ο ταμίας κ.Γιώργος Μπάστας.

.Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου κ.Διονύσης Αργύρης, ανάγνωσε και έθεσε στην διάθεση της Γ.Σ προς έγκριση, την έκθεση της επιτροπής από τον οικονομικό έλεγχο, που διεξήγαγαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό στο ταμείο του Συλλόγου,και εκ του οποίου δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία.

Πέραν του  προέδρου κ. Ζαβιτσάνου και τα υπόλοιπα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ έλαβαν το λόγο και εξέθεσαν  εμπειρίες τους από την συμμετοχή τους στο Δ.Σ,αλλά και προτάσεις για την περεταίρω πορεία του Συλλόγου.

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους παριστάμενους Επτανήσιους  επείσης να τοποθετηθούν και να υπάρξει επικοδομητικός διάλογος για τα πεπραγμένα αλλά και για την περαιταίρω πορεία του.

Κλείνοντας τις εργασίες της Γ.Σ ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ, Ζαβιτσάνος Γιάννης ,ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την αθρώα,  πολιτισμένη και επικοδομιτική τους παρουσία  στην Γ.Σ του Συλλόγου,και  τους κάλεσε να ανεληπώς  τις προσπάθειες του εκάστοτε  Διοικητικού Συμβουλίου, υποσχόμενος μεταξύ των άλλων, ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την όποια θέση και αν υπηρετεί τον Σύλλογο, ώστε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να δουλέψει ακόμα περισσότερο,  και να διατήρηση τον Σύλλογο στην κορυφή της πυραμίδας  των πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

Ακολούθησε από μέρους του προεδρίου της Γενικής Συνέλευσης η ανάγνωση του Ψηφοδελτίου και η παρουσίαση των υποψηφίων οι οποίοι παίρνοντας τον λόγο έκαναν και οι ίδιοι την παρουσία τους..

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγέννετο η εκλογή τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής απαρτιζόμενη από τους Γεωργάτου Ευτυχία πρόεδρο και μέλη τους Γαστεράτο Νικόλαο και Γεωργούλα Ελένη.

Ακολούθησαν με απόλυτη τάξη οι εκλογές που σύμφωνα με την έκθεση της Εφορευτικής Επιτροπής τα αποτελέσματα των εκλογών με  σειρά επιτυχίας για την νέα διοίκηση του Συλλόγουέχουν ως ακολούθως

1 .  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

2.   α) Για την εξελεγκτική επιτροπή

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 οι επτά πρώτοι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώμα  ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζαβιτσάνος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κονδύλης Αυγουστίνος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θειακός Σπύρος

ΤΑΜΙΑΣ

Μπάστας Γεώργιος

ΕΦΟΡΟΣ

Κορφιάτης Διονύσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γαστεράτου Αικατερίνη

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Γραικούση Γεωργία

Πηγή: ΠΣ Επτανησίων Γαλατσίου