Ανακοίνωση Δήμου για τα ζώα συντροφιάς

βολτα-με-σκυλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με τον Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) : «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Αρθ. 5 παρ.1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περι¬βάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,- 2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο.- 3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση παράβασης θα εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που ορίζει το άρθρο 21 του παραπάνω νόμου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ