Τράπεζα Αίματος «Μαρίνος Ζαμπάτης» στη μνήμη του Μεγανησιώτη Ήρωα