Δημοτικό συμβούλιο για την μαρίνα: άλλα λόγια ν’ αγαπιώμαστε.