Παρουσίαση του «Άλικου πάγου» το Σαββάτο, από την Δημ. Βιβλιοθήκη Λευκάδας