Η «Κόκκινη Πλατεία» με τα μάτια του Pat Boyden

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους καλοκαιρινούς επισκέπτες του νησιού μας ή ακόμα και για εκείνους που έχουν πλέον κατοικίες εδώ. Κάποιοι όμως εξ αυτών έχουν το καλλιτεχνικό γονίδιο, κι αυτό δεν τους εγκαταλείπει, φυσικά,  στο Μεγανήσι. Ο σύντομος πρόλογος για να σας παρουσιάσουμε την όμορφη καλλιτεχνική απεικόνιση της πλατείας Λάμπρου Δάγλα («κόκκινη πλατεία») από την παλέτα του Άγγλου, κου Pat Boyden.