«Του Αϊ Γιαννιού τα Λάμπαρδα» στο Μεγανήσι

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)