Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στις 31 Αυγούστου στην Λευκάδα