Προκήρυξη για το φετινό βραβείο Ροντογιάννη-Καφούση