Ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας για πιστοποιημένα Ιδιωτικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια covid -19 στη Λευκάδα