Ανακοίνωση δήμου Μεγανησίου για κοινόχρηστους χώρους.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να
προσέλθουν στο Δήμο έως 28-04-2021 για υποβολή αίτησης  άδειας χρήσης
του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , υποβάλλοντας τα παρακάτω
δικαιολογητικά.
1.Αίτηση
2.  Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η
ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης
του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς
παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
3. Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα
δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς
ρύθμισης.
4.  Βεβαίωση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη μη ύπαρξη αυθαίρετων
κατασκευών εντός του χώρου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ