Δελτίο τύπου δήμου Μεγανησίου για λιμενικό φυλάκιο.

Λιμενικό Φυλάκιο Μεγανησίου «Μαρίνος Ζαμπάτης»

Κατόπιν αιτήματος του Λιμεναρχείου Λευκάδας και εισηγήσεως του Δημάρχου
Παύλου Δάγλα το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά αποφάσισε
την παραχώρηση του κτηρίου του πρώην ΚΕΠ στο Βαθύ προκειμένου να
στεγαστεί το Λιμενικό Φυλάκιο Μεγανησίου το οποίο θα φέρει το όνομα του
Μεγανησιώτη ήρωα του Λιμενικού σώματος Μαρίνου Ζαμπάτη.

Το Λιμενικό Φυλάκιο Μεγανησίου θα συμβάλει καθοριστικά στην επιβολή
τάξης στα λιμάνια και μαρίνες του Μεγανησίου, στη διαχείριση της
επιβατικής κίνησης στο χώρο του Οχηματαγωγού, στον έλεγχο των παράνομων
κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας, στη διαχείριση διοικητικών
θεμάτων των αλιέων του νησιού μας, καθώς και στην αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών. Παράλληλα θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με το
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας-Μεγανησίου.

Δήμος Μεγανησίου