Δρομολόγια λεωφορείων

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
MUNICIPALITY OF MEGANISI
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
BUS SCHEDULES
ΑΠΟ 10/06/2022-31/08/2022

07:00 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
07:30 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
10:15 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
10:50 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
12:15 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
12:50 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
14:00 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
14:30 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
18:00 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
18:30 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI

ΚΥΡΙΑΚΗ-SUNDAY

09:00 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
09:30 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
12:15 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
12:50 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
16:30 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
17:00 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
18:00 ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
18:30 ΣΠΗΛΙΑ
SPILIA
ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ
SPARTOCHORI
ΒΑΘΥ
VATHI
ΚΑΤΩΜΕΡΙ
KATOMERI