Τα αποτελέσματα Νόμιμου Πληθυσμού από την ΕΛΣΤΑΤ

Δόθηκαν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα της απογραφής ως προς τον «Νόμιμο πληθυσμό» της χώρας. Αυτός αποτελείται από τους μόνιμους κατοίκους σε έναν τόπο και επιπλέον τους ετεροδημότες, όσους δηλαδή έχουν δικαίωμα ψήφου και κατοικία (ή ιδιοκτησία) στον τόπο. Για το Μεγανήσι ο αριθμός ανέρχεται στα 1769 άτομα, ενώ για την Λευκάδα σε 23596, αντίστοιχα. Ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται φυσικά με τον «Μόνιμο πληθυσμό», δηλαδή τους δηλωθέντες μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα είναι κατά πολύ λιγότεροι τελικά (914), όπως είδαμε και στην προσωρινή απογραφή που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο. Και φυσικά το νούμερο είναι ακόμα μικρότερο και από αυτό, το γνωρίζουμε όλοι, μιας και αρκετοί δήλωσαν μόνιμη κατοικία στο νησί, δίχως να μένουν εδώ πλην ελαχίστου διαστήματος, πχ καλοκαίρια.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι η δημοσίευση του Δελτίου Τύπου «Υπολογιζόμενος Πληθυσμός και Μεταναστευτικές Ροές, 2021», που ήταν προγραμματισμένη για τις 29/12/2022, αναβάλλεται, προκειμένου αυτό να καταρτιστεί με βάση τα οριστικά στοιχεία του Μόνιμου Πληθυσμού της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021, η επεξεργασία των οποίων ολοκληρώθηκε, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των προσωρινών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του μόνιμου πληθυσμού τον Ιούλιο του 2022.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022, η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας που θα προκύψουν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 και θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1) Ο «Μόνιμος πληθυσμός» αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος
διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ’ του άρθρου 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε κάθε περιοχή εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.
2) Ο «Νόμιμος πληθυσμός» σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4772/2021 (Α’ 17), είναι ο αριθμός των δημοτών
κάθε δήμου της Χώρας ανά δημοτική ενότητα, που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα.