Πρόγραμμα συνδυασμού «Μεγανήσι- Δύναμη Πολιτών» (Σπ.Αργυρός)