Παρουσίαση του βιβλίου «Ο λύκος και το δελφίνι» από την ΔΒΛ