Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) Ιανουαρίου για τους ΟΤΑ

Με απόφαση την οποίαν υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιος αποδίδονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε όλους τους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το μήνα Ιανουάριο 2011.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

«Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους και αποτελούν την πρώτη (α’) δόση (μηνός Ιανουαρίου ) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, για το έτος 2011.»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΥΔΚ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ
52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 432.392,86 7.200,00 439.592,86
52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 72.481,30 0,00 72.481,30
52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 550.256,47 16.200,00 566.456,47
52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.638.318,5 1 10.800,00 1.649.118,51
52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 77.839,10 0,00 77.839,10
52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 103.800,21 1.800,00 105.600,21
52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 598.635,69 12.600,00 611.235,69

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη σχετική απόφαση.

(Πηγή: www.kolivas.de)