Δίκτυο NATURA και δηλώση Δημάρχου Μεγανησίου

 

  Νέες φωτιές έχει ανάψει σε όλη την Ελλάδα το σχέδιο νόμου για την βιοποικιλότητα (κάντε κλικ στο ενεργό σημείο για μετάβαση) που, μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγορεύσεις στη δόμηση στη ζώνη προστασίας NATURA και πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπει την οικοδομική δραστηριότητα κάτω των 10 στρεμμάτων. Ποιά όμως είναι τα όρια της περίφημης NATURA 2000 για το Μεγανήσι; Οι πληροφορίες που συλλέξαμε είναι αντικρουόμενες, καθώς ο χάρτης  που υπάρχει στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  παρουσιάζει μετατοπίσεις λόγω της 3D μορφής του, πράγμα που παραδέχεται και το site του Υπουργείου. Προσπαθήσαμε να βρούμε και άλλες πηγές και να τις διασταυρώσουμε, είτε από το ίδιο το Υπουργείο, είτε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είτε από άλλους επίσημους φορείς.  

  Η ζώνη NATURA 2000 προστατεύει ευαίσθητες περιοχές που εμφανίζουν συγκέντρωση ενδιαφέρουσας ή ακόμα και προστατευόμενης χλωρίδας και πανίδας. Τα σχετικά στοιχεία για τη δικιά μας ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει και το Μεγανήσι αντιστοιχούν στον σχετικό κωδικό GR2220003 (κάντε κλικ για αναλυτικά στοιχεία), με το όνομα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ, ΑΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ)». Εκεί αναφέρεται σαφώς ότι η NATURA εισέρχεται 50 μέτρα στην παραλιακή ζώνη. 

  Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από το ΣΧΟΟΑΠ όπου αναφέρεται: » Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης το χερσαίο τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Εχινάδων και μια παραλιακή χερσαία ζώνη πλάτους 50 m που αφορά τα υπόλοιπα νησιά του αρχιπελάγους». Να σημειωθεί ότι οι μελετητές του ΣΧΟΟΑΠ έχουν αντλήσει τα στοιχεία τους από το Υπουργείο. Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, δίνει μια ενδιάμεση προσέγγιση όπου κατά τόπους η ζώνη προστασίας εισέρχεται στο νησί σαφώς περισσότερο από 50 μ (ο χάρτης μπορεί να μεγεθυνθεί).

  Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ακόμα και οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα και το ζήτημα παραμένει εν πολλοίς αδιευκρίνιστο. Γι’ αυτό ζητήσαμε την θέση του Δημάρχου Μεγανησίου κου Στάθη Ζαβιτσάνου για το θέμα, την οποία και παραθέτουμε αυτούσια:

«Με το θέμα ασχολούμαστε τις τελευταίες δέκα ημέρες, όταν δρομολογήθηκε ως σχέδιο νόμου για την Βουλή.        Αρχικά υπήρξε μία σύγχυση ως προς την εδαφική λουρίδα του Μεγανησιού, που βρίσκεται εντός περιοχής Natura.  Διατηρούσαμε την άποψη, με βάση την μελετητική ομάδα του ΣΧΟΟΑΠ, ότι μόνο μία χερσαία ζώνη των πενήντα (50) μέτρων ήταν εντός της περιοχής Natura. Παραπέρα έρευνα όμως έδειξε ότι κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΚΑ, είχαν άλλη άποψη και τοποθετούσαν εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) μεγάλο τμήμα του Μεγανησιού, ιδιαίτερα στην βορειοανατολική πλευρά του. Το χειρότερο, κατά την άποψη μου, υπάρχει μία εμπειρική προσέγγιση στην χωροθέτηση της ζώνης, και η ακριβής χωροθέτηση επαφίεται σε μελλοντικό προεδρικό διάταγμα. Τα παραπάνω μας δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, με καθοριστικά αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του Νησιού μας. Ειδικότερα να επισημάνω ότι:

Πρώτο: Δεν είμαστε αντίθετοι στην προστασία των βιοτόπων και ειδικότερα των ευαίσθητων περιοχών μας. Όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι προστατεύουμε – κάτι  που εδώ δεν αναφέρεται -, ώστε και μείς να στρέψουμε την τοπική μας οικονομία σε αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά είναι σαν να μας τιμωρούν. 

Δεύτερο: Με νομοθετικές ρυθμίσεις οριζόντιας δράσης, όπως εδώ, χωρίς να εξετάζεται η ιδιαιτερότητα ενός τόπου, είναι προφανές ότι δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα από αυτά που ο νομοθέτης θέλει να λύσει. Για παράδειγμα άλλο τα 10 στρέμματα στη Θεσσαλία και άλλο στο Μεγανήσι. Στο Μεγανήσι ξεκινάμε τις επόμενες μέρες την δεύτερη φάση του ΣΧΟΟΑΠ. Με βάση τα επιστημονικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, τις πρόσθετες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως της αρχαιοφυσικής και της βιοποικιλότητας, και ακόμα της γεωμορφολογικής – ιζηματολογικής  και ωκεανογραφικής που προτιθέμεθα να αναθέσουμε, μπορούμε να συνθέσουμε το δικό μας αναπτυξιακό μοντέλο, που θα ενισχύει, θα αναδεικνύει  και θα προστατεύει τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς μας πόρους.

Τρίτο: Στο Μεγανήσι, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα από τις πιθανές προθέσεις του νομοθέτη αφού:

Η κατάργηση της αρτιότητας των τεσσάρων στρεμμάτων, που ισχύει σήμερα στις περιοχές αυτές, θα υποβαθμίσει την αξία γης και θα πιέσει τους μικροϊδιοκτήτες στην πώλησή της, συσσωρεύοντας μεγάλες εκτάσεις σε επιχειρηματίες. Και επειδή στο νομοσχέδιο δεν γίνεται λόγος για τις χρήσεις, είναι προφανές ότι οδηγούμαστε σε ένα μοντέλο με μεγάλες τουριστικές μονάδες, αφού ο συντελεστής δόμησης για τουριστική χρήση είναι τετραπλάσιος της οικίας.

          Βρισκόμαστε σε μια ανοιχτή και καθημερινή επικοινωνία με τον Βουλευτή Λευκάδας, με Μεγανησιώτες τεχνοκράτες, την μελετητική ομάδα του ΣΧΟΟΑΠ, παράγοντες του ΥΠΕΚΑ και της Κυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι η Κυβέρνηση θα αποδεχθεί τα αυτονόητα, πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής».