Πρόσκληση Δημάρχου για θέματα Παιδείας

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

           ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                ΠΡΟΣ : 1.  Γονείς και Κηδεμόνες           

                                                                    Σχολείων Δ. Μεγανησίου

                                                             2. Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

                                                              3. Διευθυντές Σχολικών μονάδων

                                             

                                               Κοιν: 1.  Δ. Σ  ΚΟΙΔΕΜ

                                                         2. Δ.Σ  Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων

        Ενόψει  της κατάρτισης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και του ετήσιου προγράμματος δράσης,                              

σας προσκαλώ

Την Κυριακή 30 Γενάρη και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Σχολείο προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα σχετικά με τα ζητήματα παιδείας στο Νησί μας, καθώς και τα ευρύτερα θέματα πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων του Δήμου.

 Μεγανήσι 28/1/2011 

                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                              Στάθης Ζαβιτσάνος