Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2/5/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟN ΑΘΕΡΙΝΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ Α ΒΑΘΕΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ Β ΒΑΘΕΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ Γ ΒΑΘΕΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ Δ ΒΑΘΕΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ Ε ΒΑΘΕΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ -ΤΡΑΠΕΖΚΑΘ.ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΒΑΘΕΟΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΟΚΑ

ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΑΡΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΨΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΑΡΜΥΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΟΝΑΡΙ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου