Βουλευτικές Εκλογές 2012: Πληροφορίες για ψηφοφόρους

Για τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, έχουν συσταθεί στο Νομό λευκάδας, 74 εκλογικά τμήματα

Η ψηφοφορία της Κυριακής 6 Μαΐου 2012, αρχίζει την 07.00′ και λήγει την 19.00′ ώρα της ίδιας ημέρας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δημότες, που γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1994 είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Η αναγνώριση των εκλογέων, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας, όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους σε έναν μόνο υποψήφιο, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμό του.

– Τα εκλογικά τμήματα έχουν αλλάξει στην πόλη τουλάχιστον της Λευκάδας σε σχέση με αυτά που λειτούργησαν στις τελευταίες Δημοτικές–Περιφερειακές εκλογές του 2010. Για να μάθετε που ψηφίζετε, ανάλογα με το ονοματεπώνυμό σας, κάντε κλικ εδώ.

Δεν έχει συσταθεί τμήμα ετεροδημοτών στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α) Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι κατά την ημέρα τα ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό.

γ) Όσοι για λόγους υγείας, δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος

δ) Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κλπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης εκλογικής άδειας και

ε) Εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

Οι ετεροδημότες εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, μόνο αν είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο κατοικίας τους, μέχρι τις 29-02-2012.

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα