Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κέρκυρα 16 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού

                   49100, Κέρκυρα                                        

Τηλ: 26610 – 26523

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

 

  Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΜΝ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 09 – «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

 

Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, ανέρχεται σε 10.000.000 € και κατανέμεται ανά Άξονα Παρέμβασης και κατηγορίες πράξεων ως κατωτέρω:

 

ΑΞΟΝΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΑΞONAΣ Ι: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

5.575.000

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Της ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

1.580.000

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»

2.585.000

ΑΞΟΝΑΣ ΙV: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

260.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π/Υ ΟΣΑΑΧ:

10.000.000


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΑΜΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)
ΑΞΟΝΑΣ /ΚΑΤ. ΠΡΑΞΗΣ/ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ / ΚΑΤ. ΠΡΑΞΗΣ / ΕΡΓΟΥ Νησί Προϋπολογισμός Τύπος Φορέας Πρότασης & Λειτουργίας ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (Φορέας Υλοποίησης) Προτεραιότητα
ΑΞΟΝΑΣ 1 1. Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 5.575.000
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 1.1.  Πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων 450.000
ΕΡΓΟ 1.1.1.Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων Ιθάκη, Κάλαμος 260.000 Προμήθεια Δήμοι Ιθάκης & Λευκάδας Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
 Ιθάκη: Προμήθεια Μηχανημάτων Καθαρισμού Ακτών Ιθάκη 100.000 Προμήθεια Δήμος Ιθάκης Α
 Ιθάκη: Αυτοκινούμενο σάρωθρο, χωρητικότητας 2m3 Ιθάκη 90.000 Προμήθεια Δήμος Ιθάκης Α
Κάλαμος: Μικρό απορριμματοφόρο για στενούς δρόμους Κάλαμος 70.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.1.2. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης -επεξεργασίας απορριμάτων Ιθάκη, Καστός, Κάλαμος, Παξοί 190.000 Πρόγραμμα – Προμήθεια Δήμοι Ιθάκης, Παξών & Λευκάδας Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Σχεδιασμός & δημοσιότητα/ ευαισθητοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης /κομποστοποίησης Κυρίως Ιθάκη, Καστός, Κάλαμος, Παξοί 30.000 Πρόγραμμα Δήμος Κέρκυρας Α
 Ιθάκη: Κάδοι Κομποστοποίησης Ιθάκη 40.000 Προμήθεια Δήμος Ιθάκης Α
 Καστός: Κάδοι Κομποστοποίησης Καστός 10.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος Κάδοι Κομποστοποίηση; Κάλαμος 40.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Ρομποτικός κάδος ανακύκλωσης Παξοί 70.000 Προμήθεια Δήμος Παξών Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 1.2 Δράσεις για την πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές 440.000
ΕΡΓΟ 1.2.1.Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας Ιθάκη, Κάλαμος, Παξοί, Διαπόντια 440.000  Προμήθεια Δήμοι Ιθάκης, Παξών, Κέρκυρας & Λευκάδας Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Ιθάκη: Αυτοκινούμενο Μηχάνημα θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Ιθάκη 60.000 Προμήθεια Δήμος Ιθάκης Α
Κάλαμος: Αυτοκινούμενο Μηχάνημα θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Κάλαμος 60.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Παξοί : Αυτοκινούμενο Μηχάνημα θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Παξοί 60.000 Προμήθεια Δήμος Παξών Α
Διαπόντια: Προμήθεια  τριών (3) οχημάτων πολλαπλής χρήσης ( πυροσβεστικό-καλαθοφόρο) Διαπόντια 260.000 Προμήθεια Δήμος Κέρκυρας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 1.3.Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη μνημείων, κτιρίων και σημείων ενδιαφέροντος 1.980.000
ΕΡΓΟ 1.3.1 Μεγανήσι: Βαθύ  «Μεγανησσιώτικο Σπίτι» (Ανακατασκευή παλιού ελαιοτριβείου οικισμού Βαθέος σε λαογραφικό μουσείο). Μεγανήσι 560.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.3.2.Μεγανήσι: Αρχαιολογικό και Ιστορικό Μουσείο Μεγανησίου (αξιοποίηση παλιού δημοτικού σχολείου, νεοκλασσικό κτίριο) Μεγανήσι 350.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.3.3.Μεγανήσι: Αναπαλαίωση – Συντήρηση παλαιών πηγαδιών Μεγανήσι 100.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.3.4.Παξοί: Επέκταση Λαογραφικού – Αρχαιολογικού Μουσείου και Πινακοθήκης Παξοί 970.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Παξών Δήμος Κέρκυρας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 1.4 Δράσεις για την  ανάδειξη περιπατιτικών διαδρομών – δικτύων 2.705.000
ΕΡΓΟ 1.4.1 Δημιουργία & ανάδειξη μονοπατιών Καλάμου & Καστού Κάλαμος, Καστός 255.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Α
Καστός: Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών Καστός 15.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος: Βελτίωση και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών Κάλαμος 240.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.4.2. Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών Μεγανησίου Μεγανήσι 300.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 1.4.3.Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισμών και μονοπατιών Μαθρακίου Μαθράκι 550.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας Α
ΕΡΓΟ 1.4.4.Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Οθωνών Οθωνοί 900.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας Α
ΕΡΓΟ 1.4.5.Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Ερείκουσας Ερεικούσσα 700.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας Α
ΑΞΟΝΑΣ 2 2. Διεύρυνση της Οικονομικής Βάσης και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής 1.580.000
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 2.1 Ενίσχυση υποδομών τουρισμού 1.565.000
ΕΡΓΟ 2.1.2.Προμήθεια & εγκατάσταση πλωτών προβλητών Ιθάκη, Καστός, Κάλαμος, Παξοί 1.365.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμοι Ιθάκης, Λευκάδας & Παξών Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Ιθάκη: Πλωτές Προβλήτες Πρόσβασης Μικρών Σκαφών Ιθάκη 650.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Ιθάκης Α
Καστός: Κατασκευή δύο πλωτών προβλητών στο λιμάνι του Καστού και δύο πλωτών προβλητών στο λιμάνι Σαρακήνικο Καστός 260.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος: πλωτές προβλήτες Κάλαμος 195.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Λευκάδας Α
Παξοί Πλωτές Προβλήτες Παξοί 260.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Παξών Α
ΕΡΓΟ 2.1.2.Αποκατάσταση κρηπιδώματος εσωτερικού λιμανιού Καστού Καστός 200.000 Τεχνικό έργο Δήμος Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 2.2  Δράσεις προβολής και ανάδειξης περιοχής 15.000
ΕΡΓΟ 2.2.2.Δημιουργία ενημερωτικού διαδικτυακού ιστοτόπου Όλα τα νησιά 15.000 Υπηρεσία Δήμος Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας Α
ΑΞΟΝΑΣ 3 3. Βελτίωση Υποδομών και Ποιότητας Ζωής 2.585.000
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 3.1 Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ 50.000
ΕΡΓΟ Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wifi στο βόρειο τμήμα του Μεγανησίου Μεγανήσι 50.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 3.2 Δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων 550.000
ΕΡΓΟ 3.2.1.Προμήθεια & εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών νερού Ιθάκη,Καστός, Κάλαμος 250.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Μεγανησίου Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Ιθάκη: Προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού Ιθάκη 150.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Ιθάκης Α
Καστός: Προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού Καστός 50.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος:  Προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού Κάλαμος 50.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Λευκάδας Α
ΕΡΓΟ 3.2.2.Αποκατάσταση Λιμνοδεξαμενής Κακκής Λαγγάδας Παξοί 300.000 Τεχνικό Έργο Δήμος Παξών Δήμος Κέρκυρας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 3.3 Προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων 1.040.000
ΕΡΓΟ 3.3.1.Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε. Ιθάκη, Κάλαμος, Μεγανήσι, Παξοί 1.040.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμοι Ιθάκης, Λευκάδας, Μεγανησίου, Παξών Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Ιθάκη, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ Ιθάκη 560.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Ιθάκης Α
Κάλαμος, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ Κάλαμος 200.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Λευκάδας Α
Μεγανήσι, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ Μεγανήσι 160.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Μεγανησίου Α
Παξοί, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ Παξοί 120.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμος Παξών Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 3.4. Κοινωνική Μέριμνα 945.000
ΕΡΓΟ 3.4.1.Προμήθεια χερσαίων & πλωτών οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  τοπικού πληθυσμού Ιθάκη, Κάλαμος, Κστός, Παξοί & Διαπόντια 945.000 Προμήθεια – Εγκατάσταση Δήμοι Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, Παξών Δήμος Λευκάδας ή Δήμος Κέρκυρας Α
Ιθάκη: Πλωτό Μέσο Υποστήριξης Θεμάτων Υγείας, ταχύπλοο ασθενοφόρο σκάφος Ιθάκη 180.000 Προμήθεια Δήμος Ιθάκης Α
Καστός Πλωτό Μέσο Υποστήριξης Θεμάτων Υγείας, ταχύπλοο ασθενοφόρο σκάφος Καστός 180.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος: Πλωτό Μέσο Υποστήριξης Θεμάτων Υγείας, ταχύπλοο ασθενοφόρο σκάφος Κάλαμος 180.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Κάλαμος: Όχημα τύπου VAN για χρήση αθενοφόρου (Προμήθεια) Κάλαμος 25.000 Προμήθεια Δήμος Λευκάδας Α
Παξοί: Πλωτό Μέσο Υποστήριξης Θεμάτων Υγείας, ταχύπλοο ασθενοφόρο σκάφος Παξοί 200.000 Προμήθεια Δήμος Παξών Α
Διαπόντια: Προμήθεια  σκάφους ασθενοφόρου – διάσωσης Διαπόντια 180.000 Προμήθεια Δήμος Κέρκυρας Α
ΑΞΟΝΑΣ 4 4. Διαχείριση – Ωρίμανση Προγράμματος 260.000
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 4.1 Υποστήριξη Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής 60.000
ΕΡΓΟ 4.1.1Τεχνικός σύμβουλος (έως 1%) Όλα τα νησιά 60.000 Υπηρεσίες Όλοι οι Δήμοι Δήμος Κέρκυρας Α
ΚΑΤ. ΠΡΑΞ. 4.2. Ωρίμανση Πράξεων-Έργων 200.000
ΕΡΓΟ 4.1.2 Ωρίμανση έργων (έως 4%) Όλα τα νησιά 200.000 Υπηρεσίες Όλοι οι Δήμοι Δήμος Κέρκυρας Α
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ( Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 10.000.000