Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κέρκυρα 16 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού

                   49100, Κέρκυρα                                        

Τηλ: 26610 – 26523

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

«Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» – Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

 

Την ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΑ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»

ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς της Π.Ι.Ν. που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

o          την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών

o          τους Δήμους

o          τα Επιμελητήρια

o          τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

o          τα λοιπά αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Περιγραφή αντικειμένου

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν αποκλειστικά στην ψηφιακή  τουριστική προβολή της Π.Ι.Ν. για την προσέλκυση τουριστών-επισκεπτών

 

Το ανωτέρω επιτυγχάνεται με την ψηφιακή « προβολή-προώθηση-δικτύωση»:

– των προσφερομένων υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.),

-των διαθέσιμων τουριστικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών πόρων, καθώς και

– των περιοχών ή της Περιφέρειας Ι.Ν.  ως σύνολο

 

Και υλοποιείται μέσω των εξής ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων:

1. η ενοποίηση ή/και διασύνδεση  σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων

2. η δημιουργία ειδικών portals και ιστοσελίδων

3. η υλοποίηση εφαρμογών εικονικής- ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης

4. η παραγωγή ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης σχετικών πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-3Ι 2000-2006»

5. η ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η πληροφόρηση – προβολή μέσω αυτών

6. η δημιουργία ψηφιακών θεματικών και χωρικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικτύων (δικτύωση)

 

Όσον δε, αφορά τη δικτύωση, ιδιαίτερα ενισχύεται:

1. η δημιουργία θεματικών δικτύων-διαδρομών  κατά περίοδο (π.χ. αρχαία-κλασσική, βυζαντινή κά), κατά θέμα (π.χ. εκκλησίες & μοναστήρια, φρούρια, μουσεία, ρωμαϊκές επαύλεις, ελαιοτριβεία, γαστρονομία κλπ) , ή κατά μήκος σημαντικών θαλάσσιων δρόμων (εμπορικοί δρόμοι αλατιού, θέσεις εμπορίου, βενετσιάνικα νεώρια κλπ.). Επίσης, περιβαλλοντικών δικτύων (π.χ. περιοχών NATURA ή τοπίων φυσικού κάλλους), επιχειρήσεων ειδικών μορφών τουρισμού, πιστοποιημένων επιχειρήσεων εστίασης & αναψυχής κλπ

2. η δημιουργία χωρικών δικτύων (δίκτυο Μικρών Νησιών, δίκτυο πόλεων κλπ) στο πλαίσιο της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, ενδεχομένως με προοπτική επέκτασης και στις απέναντι των νησιών ηπειρωτικές ακτές κλπ

 

Η αιτούμενη χρηματοδότησης πράξη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και εξοπλισμό Η/Υ (hardware) η συνολική αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της.

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι κατά τον σχεδιασμό των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τυχόν ύπαρξη συναφούς ψηφιακού υλικού – λογισμικού – εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε, εκτός των άλλων, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης.

 

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Σπίγγο Θανάση (τηλέφωνο: 2661360030, e-mail: tspiggos@mou.gr) και Φελούκα Γεώργιο (τηλέφωνο 2661360018, e-mail: gfeloukas@mou.gr).