Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 8η / 19-5-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

16/5/2012

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 19 Μαΐου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με θέματα:


Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση

Δείτε ΕΔΩ τις εισηγήσεις

1. Συμμετοχή του Δήμου στο Έργο “Micro Mobility Network – Cycling with the Sun (CY.SUN)”, στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg “ Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013”

2. Συμμετοχή του Δήμου στο Έργο « Αξιοποίηση – Διαχείριση – Προστασία των βραχωδών ακτών και του γύρω θαλάσσιου περιβάλλοντος, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΙΟΝΙΟΥ στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg “ Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013” (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

3. Ενοικίαση κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν καταστημάτων.

4. Ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου για ομπρελοξαπλώστρες στη θέση ΦΑΝΑΡΙ.

5. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Αίτηση δημότη για διακανονισμό χρέους. (Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία)

7. Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας μίσθωση ακινήτων για παρκινγκ στους οικισμούς, (Εισηγητής η κα Αντιδήμαρχος)

8. Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης έργων Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

9. Μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ114/59 τεύχος Α’) για πληρωμή των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου. (Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία)

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου