Στη κορυφή του Δάντη σε «Μια νύχτα τρελλή» στο Μεγανήσι

~~~

Φωτόγραφίες : Κανέλλος Κώστας, Telford Rebecca

Βίντεο: Κανέλλος Κώστας, Πολίτη Βούλα (Γάντζου)