Τελεσίδικη απόφαση για τον ιδιοκτησιακό χαρακτήρα του οικοπέδου στην περιοχή «Αυγερινέϊκα» στο Βαθύ.

Οριστικά κλείνει η αντιδικία,  η οποία κρατεί κοντά δέκα χρόνια, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς  οικοπέδου , 40 περίπου τετ. μέτρων,  στον οικισμό Βαθέος, στην περιοχή  «Αυγερινέικα» παραπλεύρως του μπαρ boom – boom.  Αντίδικοι ο κος Χρήστος Αυγερινός και ο Δήμος Μεγανησίου, ο οποίος είχε προσεπικαλεστεί και το δημόσιο. 

Ο κος Αυγερινός Χρήστος, διεκδικούσε το συγκεκριμένο οικόπεδο, ως κληρονομιά από τον πατέρα του, ο οποίος το είχε στην κατοχή του, όπως ισχυρίζονταν,  από χρησικτησία. Αντίθετα ο Δήμος Μεγανησίου, επέμενε στον δημόσιο χαρακτήρα του, γι’ αυτό και  προσεπικαλέστηκε το Ελληνικό Δημόσιο να παρέμβει στην δίκη, όπως και έγινε.

Με την αρ. 133/2015 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, απορρίπτει την έφεση του κου Χρήστου Αυγερινού κατά της  αρ. 37/2013 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Λευκάδας,  με την οποία αναγνωρίζονταν ο  δημόσιος  χαρακτήρας  του οικοπέδου.

Σήμερα, είναι πλέον στην δυνητική ευχέρεια του Δήμου  Μεγανησίου,  να το αγοράσει  ή (το πιθανότερο) να ζητηθεί η παραχώρησή του από την Κτηματική Υπηρεσία (όπως έγινε με την πλατεία Βαθέος), προκειμένου  να το αναπλάσει και να το εντάξει λειτουργικά στον οικισμό.  Και αν όλα τα προηγούμενα είχαν τρέξει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, μένει αυτή η τελική φάση, που είναι και η ανώδυνη πολιτικά,  να τρέξει από την νέα δημοτική αρχή.

ΕΠΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ