Αδερφοποίηση Οδυσσέα Νυδριού & Μονακό και πρόγραμμα εκδηλώσεων