Προκαλεί την τοπική κοινωνία με τη νέα απαγόρευση για τον Σκορπιό η κυβέρνηση