9η συνεδρίαση του ΔΣ: απουσίες, διαχωρισμοί, διάλογος αλλά και μεγάλες διαφοροποιήσεις