«Απίστευτοι κυβερνητικοί χειρισμοί οδηγούν τους δήμους στην οικονομική αγχόνη»