Ανακοίνωση από «Πλους Οδυσσέας Μαρίνα» για μετακίνηση σκαφών