«Μεγανήσι για όλους»: ανακοίνωση για την 9η συνεδρίαση του ΔΣ