Ανακοίνωση Δήμου για χειριστή ταχύπλοου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

Μεγανήσι:07 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρ:2810

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Μεγανησίου ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης χειριστή του
σκάφους «ΜΕΝΤΗΣ» με σύμβαση διάρκειας ενός(1) έτους .
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Άδεια χειριστή ταχυπλόου
Βιογραφικό-Εμπειρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τους στο Δήμο Μεγανησίου έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΓΛΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ