Προχωράει η κατεδάφιση του κτιρίου του Συνεταιρισμού στο Σπαρτοχώρι ώστε να γίνει πλατεία.

 

(Πηγή: meganisinews)

Πράσινο φως από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων  και  Σύγχρονων Μνημείων

Χωρίς κανέναν περιορισμό κατεδαφίζεται το κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Σπαρτοχώρι, αφού οριστικά και αμετάκλητα  η σχετική επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη της Ιεραρχικής Προσφυγής κατά της Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/66995/7163/1129/02-03-2018(ΑΔΑ:ΩΑΥΚ4653Π4-9Μ7) της ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Ιονίου, σχετικά με την κατεδάφιση ισογείων κτισμάτων στο Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δεδομένου ότι η παραπάνω απόφαση έχει λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου και αιτιολογεί επαρκώς την κρίση της.

Η απόφαση που κοινοποιείται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ,τον δήμο Μεγανησίου και τον προσφεύγοντα ,δεν διατηρεί κανέναν περιορισμό και δεν εισάγει κανέναν νέο.

Ουσιαστικά μιλάμε για “ισοπέδωση” όλων των υφισταμένων κτιρίων  και την δημιουργία πλατείας στο σύνολο του οικοπέδου.

Πρόκειται ουσιαστικά για την ικανοποίηση πάγιου αιτήματος σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου  συμπολίτευσης κι αντιπολίτευσης και την πραγματοποίηση σχετικού σχεδιασμού  που ξεκίνησε επί δημαρχίας Στάθη Ζαβιτσάνου ,υιοθετήθηκε από την παρούσα δημοτική αρχή του Παύλου Δάγλα , πέρασε από “σαράντα κύματα” κι επιτέλους βαίνει προς υλοποίηση.