Τεχνικό Πρόγραμμα και δημοτικά τέλη στο ΔΣ την Κυριακή 25 Οκτώβρη (updated)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 15η/2020Πληρ: Μάντζαρης ΠάνοςΤηλ: 2645 361 315

Μεγανήσι: 21/10/2020

Αρ. πρ.: 3442

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:Π/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 25 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησιου (Κατωμερι) «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α ́/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Απαντήσεις σε ερωτήματα-Ενημέρωση Δημάρχου

1.5ηαναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου 2020.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

2.Τεχνικό Πρόγραμμα και τρόπος εκτέλεσης έτους 2021.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

3.Κατανομή κρατικής επιχορήγησης για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

4.Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021.

5.Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ΚΥΕ 0,5% έτους 2021.

6.Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων 0,5% έτους 2021.

7.Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.

8.Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και καθορισμός τέλους έτους 2021.

9.Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2021.

10.Καθορισμός τέλους εκμίσθωσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2021.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

11.Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγανησίου για το σχολ. Έτος 2021-2022.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

12.Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2021.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)

13.Αίτηση Λάζαρη Ελένης.(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

O

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια

ΟΕιδικόςΓραμματέας του Δ.Σ.Μάντζαρης Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π/Α

Σημείωση:Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία -έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.

………………………………………………………………………………………….

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγανησίου για Τεχνικό Πρόγραμμα

Σας παρουσιάζουμε τη πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το Τεχνικό
Πρόγραμμα 2021

Α/Α                              ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1       Ανάπλαση παραλίας θέση Ρόκα οικισμού Σπαρτοχωρίου
140.000,00€
2       Ασφαλτόστρωση τμήματος  δρόμου από Αμπελάκι προς Αθερινό , δρόμος
Ρεμεντινού –Φανάρι & Συντηρήσεις οδικού δικτύου οικισμού Βαθέως &
Σπαρτοχωρίου  

  240.000,00€
3                                             ΣΥΝΟΛΟ

380.000,00€

Η πρόταση περιλαμβάνει εργασίες όπως ανάπλαση χώρου βελτίωση της
προσβασιμότητας στην παραλία στη θέση Ρόκα. Η διαμόρφωση αυτή κρίνεται
αναγκαία για την ανάδειξη του χώρου αλλά και την επίλυση προβλημάτων
απορροής όμβριων υδάτων.
Επίσης ,περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από τη θέση Αμπελάκι
έως θέση Ξέρα- μήκους 1.000 μέτρων  παράλληλα με εργασίες καθαρισμού
,διαμόρφωσης και οδοστρωσίας.
Επιπλέον ασφαλτόστρωση  και διαμόρφωση του δρόμου από τη θέση
Ρεμεντινού προς την θέση Φανάρι μήκους 750 μέτρων και τέλος
ασφαλτόστρωση τμήματος του mini περιφερειακού Βαθέως  (στο σημείο
κατασκευής του τοιχίου ), ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου και διευθέτηση
όμβριων από εκκλησία  Αγίων Αποστόλων προς Άγιο Κωνσταντίνο οικισμού
Κατωμερίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ