Ανακοίνωση δ.π. «Μεγανήσι για όλους» για τον Ισολογισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την 3η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας στις 21 /3/21, συζητήθηκε η έγκριση ή μη του Ισολογισμού του Δήμου για την Οικονομική Χρήση του 2020.

Η παράταξη μας έθεσε τους κάτωθι  προβληματισμούς, που αφορούσαν τον Ισολογισμό:

  1. Στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ στα μεταφορικά μέσα καταγράφεται και το λεωφορείο ΜΑΝ 30 θέσεων. Ένα λεωφορείο που ο δήμος μας το έχει ανταλλάξει με άλλα δύο οχήματα από το Δήμο Αμαρουσίου. Είναι δυνατόν να υπάρχει στα ΠΑΓΙΑ ΜΕΣΑ 6 χρόνια μετά, όταν μάλιστα πιθανότατα στα πάγια του το αναφέρει και ο Δήμος Αμαρουσίου; Και τα δύο οχήματα που πήραμε που βρίσκονται;
  2. 2. Αναφέρεται ότι στο ταμείο υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο ποσό (!!!)στις 31-12-2020 σε μετρητά, το οποίο και παραδόθηκε ΧΩΡΙΣ πρωτόκολλο καταμέτρησης παρουσία ΕΛΕΓΚΤΗ. Δύο λοιπόν τα ζητούμενα εδώ :

α) Η ύπαρξη σε μετρητά ενός απαγορευτικά μεγάλου ποσού

β) Δεν τηρήθηκε η διαδικασία και δεν παραδόθηκε  πρωτόκολλο ποτέ στον ορκωτό.

 

 

  1. Στις Απαιτήσεις του Δήμου από πώληση αγαθών και υπηρεσιών υπάρχει μία πρόβλεψη μη είσπραξης ενός αρκετά μεγάλου ποσού: 167.085,15€ που βέβαια δημιουργεί ερωτήματα. Έχει να κάνει με<< επισφαλείς>> απαιτήσεις ,όπως αναφέρονται, απαιτήσεις δηλαδή αβέβαιες για την είσπραξη τους,  από δημότες που οφείλουν μεγάλα ποσά,  και δεν μιλάμε βέβαια για το 2020 που λόγω covid ισχύουν άλλα δεδομένα.

Ρωτάμε λοιπόν: Έχουν ληφθεί από το Δήμο όλες οι προϋποθέσεις ώστε ο Δήμος να μην χάσει τα χρήματά του από όσους του οφείλουν ( συνολικό ποσό οφειλών πάνω από 430.000,00 €).

 

  1. Σημείο αναφοράς μας ήταν και το ποσό που αναφέρεται για Αναλώσιμα Υλικά. Δαπανήθηκαν λοιπόν  89. 649,17 ευρώ.

Αναλύεται το ποσό σε : καύσιμα, είδη καθαριότητας, γραφική ύλη, είδη σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, είδη γραφείου , αναλώσιμα, υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων κτλ.

 Και δε θα είχαμε κανένα πρόβλημα αν μέσα σε αυτά δεν υπήρχε το ποσό των 24.235,68 €  με την ένδειξη ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ!!!

Έτσι αόριστα, χωρίς καμία απολύτως ανάλυση ή και αναφορά κάποιων  ενταλμάτων πληρωμής (κάτι που το έχουμε δει στο παρελθόν)  να γνωρίζουμε τι είναι αυτά. Αυτό το ονομάσαμε ΣΠΑΤΑΛΗ!

 

 Στα ερωτήματα μας αυτά  προστέθηκαν και οι παρατηρήσεις :

α. Γιατί ο Απολογισμός ψηφίστηκε 20 ημέρες μετά τον Ισολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή ( αναφέραμε το παράδειγμα του Δήμου Λευκάδας)

β. Γιατί  οι Βεβαιώσεις των Εσόδων της χρονιάς 2020 ( Βεβαιωτικοί Κατάλογοι) συντάχτηκαν την τελευταία ημέρα του χρόνου , 31-12-2020, και όχι τον πρώτο μήνα.

γ. Γιατί η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση – ΚΟΙΔΕΜ- αναφέρεται σαν ΝΠΔΔ ενώ είναι Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Και βέβαια  οι απαντήσεις που πήραμε δεν μας κάλυψαν, ήταν πολύ αόριστες και συγκεχυμένες.

 

Μας φάνηκε  επιπλέον ότι υπήρχε μία βιασύνη να έρθει ο ισολογισμός  γρήγορα για ψήφιση, για λόγους μάλλον  εντυπωσιασμού. Αποτέλεσμα όμως ήταν να γραφτεί  με αρκετά λάθη, κατά τη γνώμη μας, τα οποία βέβαια σας αναφέραμε  όπως τα καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Τα ανωτέρω  οδήγησαν  στην καταψήφιση του Ισολογισμού 2020 από την παράταξη μας αλλά και από το σύνολο της Αντιπολίτευση .

 

Και ως εδώ όλα θα ήταν <<φυσιολογικά>> θα λέγαμε , μιας και η συνεδρίαση κύλησε ομαλά.

Το τέλος όμως μας επιφύλαξε εκπλήξεις. Εκεί που ο Πρόεδρος έπρεπε να κλείσει τη συνεδρίαση και τα μικρόφωνα, σύμβουλος της συμπολίτευσης παίρνοντας το λόγο (αφού είχε τελειώσει η ψηφοφορία) και εμφανώς εκνευρισμένος, ούτε λίγο ούτε πολύ μας ζήτησε το λόγο που δεν ψηφίσαμε αυτόν τον άρτιο  Ισολογισμό.

Αντιστρέφουμε λοιπόν την ερώτηση :

Μετά από τόσες παρατηρήσεις και ασάφειες, και έχοντας στους κόλπους σας γνώστες του αντικειμένου, πώς εσείς κύριοι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, ψηφίσατε αυτόν τον Ισολογισμό;