Δημοτικό συμβούλιο στις 4 Απρίλη: τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 04η/2021

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:Π/ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 4Απριλίου2021ημέρα Κυριακήκαιώρα10:30με την μέθοδο της«τηλεδιάσκεψης»σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α ́(55/11032020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010καιτης παρ.1 του άρθρου 184του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματαΕνημέρωση Δημάρχου

1.1ηαναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2021.(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

2.1ηαναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

3.1ηαναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου 2021.(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

4.Αίτηση Τοπικού Συμβουλίου Σπαρτοχωρίου για επέκταση δημοτικού φωτισμού.(εισηγητής ο κος Δήμαρχος) 5.Αίτηση επέκτασης δικτύου ύδρευσης.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχοςκος Δάγλας ΛάμπροςΝικόλαος)

6.Αίτηση δημοτικού υπαλλήλου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχοςκος Δάγλας ΛάμπροςΝικόλαος)

7.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καλοκαιρινής περιόδου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχοςκος Κατωπόδης Διονύσιος)

8.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλουςΟικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχοςκος Δάγλας ΛάμπροςΝικόλαος)

9.Αντικατάσταση τακτικού μέλους της ΚΟΙΔΕΜ λόγω παραίτησης.(εισηγητής ο πρόεδρος της ΚΟΙΔΕΜ κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)

OΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

Πληρ: Μάντζαρης ΠάνοςΤηλ: 2645 361 315