Απάντηση Παύλου Δάγλα για το δημαρχείο

Δελτίο τύπου

Για άλλη μια φορά η τακτική της λάσπης και η διαστρέβλωση της  πραγματικότητας, αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση του κ. Ζαβιτσάνου. Αγαπητέ Στάθη αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις πολιτικά την πληθώρα έργων, τους στόχους μας για ένα Μεγανήσι σύγχρονο με ποιότητα  ζωής, αλλά δυστυχώς εμείς αυτά πρεσβεύουμε, αυτά υποσχεθήκαμε και αυτά πράττουμε.
Ως προς το έγγραφο της Πυροσβεστικής:
Για την έκδοση της αριθμ. 78/2002 οικοδομικής άδειας που αφορούσε το Δημοτικό Κατάστημα Μεγανησίου είχαν εκπονηθεί και υποβληθεί στην Πολεοδομία Λευκάδας οι απαραίτητες μελέτες ενεργητικής και παθητικής  πυροπροστασίας. Η μελέτη παθητικής έχει ελεγχθεί και εγκριθεί αλλά η  μελέτη ενεργητικής εκ παραδρομής δεν είχε υποβληθεί προς έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας.

Με το αριθμ. Φ.6.1.1/20-07-2021 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. Λευκάδας η μελέτη διαβιβάστηκε στην Πυροσβεστική προς έγκριση σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία και μετά την έγκρισή της θα γίνει από τον Δήμο Μεγανησίου η εφαρμογή των εγκεκριμένων μέτρων ενεργητικής
πυρασφάλειας προσθετικά σε αυτά που έχουν ήδη εφαρμοσθεί (πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλιά, σήμανση εξόδων)

Έργα Τεχνικού Προγράμματος
Σας ενημερώνουμε ότι επί Δημαρχίας μου από το 2014 όλα τα έργα του
Τεχνικού προγράμματος δημοπρατούνται είτε με συνοπτικό είτε με
ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Παύλος Δάγλας
Δήμαρχος Μεγανησίου