Νέα δρομολόγια Ferry Boat

Τα δρομολόγια του Ferry Boat «ΚΑΠΤΑΙΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» από 1/1/2010.

Καθημερινές:

Από Νυδρί                         Από Βαθύ

07:00                                      07:30

14:00                                      14:30

16:00                                      16:30

Κυριακές:

Από Νυδρί                          Από Βαθύ

09:00                                      09:30

16:00                                      16:30

Ειδικά για την ημέρα των Φώτων, Πέμπτη 6/1/2011, θα ισχύσουν Κυριακάτικα δρομολόγια.