Δηλώσεις βουλευτή κου Μαργέλη

Με αφορμή τα όσα λέγονται, διαδίδονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη (“λόγια ο Δίαυλος”, “ψάχνουμε το νοσοκομείο” κλπ) αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των δύο σημαντικότατων για το νομό μας έργων, του Διαύλου και του νέου Νοσοκομείου, οφείλω να επισημάνω τα παρακάτω:

Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε και κυρίως για αυτά που κάνουμε. Σε ό,τι με αφορά, έχω επιλέξει στην μακρόχρονη ενασχόλησή μου με τα κοινά να απαντώ στα προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου μας με τα έργα μου και την αποτελεσματικότητα της δράσης μου.

Δεν έχω επιλέξει και δεν θα το κάνω ποτέ να απαντώ με εύκολα μεγάλα λόγια και με λογικές στείρας, άγονης αντιπαράθεσης.

Για αυτό ΔΗΛΩΝΩ για μια ακόμη φορά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως:

α) Για το έργο του ΔΙΑΥΛΟΥ, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, είναι έτοιμες όλες οι μελέτες και όλες οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις. Είναι, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας, διασφαλισμένες οι απαραίτητες πιστώσεις, ενώ με την υπ΄ αριθμ. 4144/01.02.2011 απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Απομένει η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου να υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στην Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου.

β) Για το έργο της ανέγερσης του ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ, είναι εγκεκριμένη και διαθέσιμη η αναγκαία πίστωση. Μέσα στις προσεχείς 15 ημέρες ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι διορθώσεις και συμπληρώσεις των μελετών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΑΝΟΜ, ενώ μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου εκτιμάται να έχει χορηγηθεί και η πολεοδομική αδειοδότηση, με την οποία ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω η ΔΕΠΑΝΟΜ ως φορέας υλοποίησης του έργου είναι πανέτοιμη να υποβάλει τον φάκελο του έργου στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για ένταξη του έργου. Σημειώνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή για υποβολή προτάσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Μέχρι το καλοκαίρι και τα δύο μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 61 εκατ. ευρώ θα έχουν ενταχθεί και θα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης.

Με ευθύνη και σοβαρότητα, με γνώση και κυρίως με δουλειά, μπορούμε να υπηρετούμε και να κερδίζουμε τους μεγάλους μας στόχους για την ανάπτυξη  του τόπου μας.

Αυτό χρειάζονται οι πολίτες. Έργο και αποτέλεσμα. Εύκολα λόγια και στείρες αντιπαραθέσεις δεν χρειάζονται και δεν ωφελούν.

(Πηγή: www.lefkadapress.gr)