Συνεδρίαση Κοινωφελούς Δημ.Επιχείρησης (ΚΟΙΔΕΜ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρ.  01/2011

         Σας προσκαλούμε το Σάββατο 05-02-2011 και ώρα  12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος  σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1.  Κατάρτιση Προγράμματος Διετούς Δράσης (2011-2012).
  2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβούλιου και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ.
  3. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού για τη Δομή : «Βοήθεια στο Σπίτι»..
  4. Νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα με αναπλήρωσή του για την είσπραξη των χρημάτων των επιχορηγήσεων.

                                                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολίτη Βησσαρία

 

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)