Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου:3η/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 3η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι: 08/02/11

Αρ πρ: 337                                          

ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΣ -Τ.Σ και ΤΟ.ΣΥ.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  12/02/11, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Έγκριση Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.ΑΟ.) για την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού 2011 σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008.

(εισηγητής η κ. Μάντζαρη Βησσαρία )

2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Ύδρευσης.

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

3.  Δικαστική υπόθεση του  Δήμου με τον δημότη μας  Αυγερινό Χρήστο.

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

4. Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

(εισηγητής ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

5. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

6.  Αίτηση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. του Κατωπόδη Δημητρίου

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

7. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου

(εισηγητής η κ. Μάντζαρη Βησσαρία )

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Π. Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)